Privacyverklaring

In verband met de privacy wetgeving gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

CM1940 Militaria houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG.

 

Dit houdt in dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens:

Administratieve doeleinden.

Communicatie over bestellingen.

Het uitvoeren van bestellingen.

Grondslag voor deze gegevens.

Het leveren van goederen.

Het verstrekken van informatie.

Hiervoor kunnen wij u de volgende gegevens vragen.

Volledige Naam.

Adres.

Telefoonnumer.

Email Adres.

Verstrekking aan derden:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waar wij geen contractuele overeenkomst mee hebben afgesloten.

Wij zullen deze gegevens ook niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Abonnees:

Persoonsgegevens van  abonnees worden door CM1940 Militaria verwerkt ten behoeven van:

Het informeren van personen door middel van nieuwsbrieven

Middel hiervoor is:

Het inschrijfformulier Contact.

Wij vragen hiervoor Naam en Email adres.

Door onze site te gebruiken stemt u in met ons privacy Beleid.

Neem contact met ons op

Op zoek naar iets speciaals?

Of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×